Hlášky

Potvrzující i informující

Hlášky jsou nedílnou součástí. Dají se použít například u formulářů.

Příklad informující hlášky
Příklad výstražné hlášky
Příklad potvrzující hlášky
Příklad chybové hlášky
Předchozí
Další